513 013 222
510 090 088

dr n. med. Jarosław Wichliński

 

Specjalista chirurgii stomatologicznej, dr n. med. JAROSŁAW WICHLIŃSKI

Założyciel i właściciel Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Wichlińscy

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie w roku 1999.W latach 2001-2008 asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej CMUJ w Krakowie prowadzący zajęcia kliniczne ze studentami stomatologii.

Autor wielu publikacji naukowych w tym kilku z listy filadelfijskiej (ISI Master Journal List). Wykonawca kilku klinicznych programów naukowych z zakresu chirurgii zabiegowej. Opiekun studenckiego koła naukowego.

W roku 2007 ukończył z wyróżnieniem specjalizację  z chirurgii stomatologicznej.

Uzyskał  z wyróżnieniem ( summa cum laude) w roku 2016 stopień doktora nauk medycznych w PUM w Szczecinie na podstawie pracy: „Badania nad zasadnością stosowania klindamycyny jako osłony antybiotykowej w chirurgii dolnego zęba mądrości u osób ogólnie zdrowych". 

W 2017 roku w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej CEDE, wygłosił autorski wykład „ Porozmawiajmy o antybiotykach. Za i przeciw.”

Wykonuje specjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

Stale podnoszący swoje kwalifikacje na kursach krajowych i zagranicznych. 

Laureat plebiscytu Lekarz Roku 2015.

Laureat plebiscytu Dentysta Roku 2018.

CERTYFIKATY

 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Doktora nauk medycznych
 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
 • Podziękowania za wygłoszenie wykładu w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej 2017
 • Mikrochirurgia endodontyczna- resekcja wierzchołka korzenia zęba
 • Recesje dziąsłowe.png
 • Leczenie implantoprotetyczne
 • Chirurgia i protetyka w wydaniu eksperckim .jpg
 • Zastosowanie wszczepów stomatologicznych
 • Chirurgia- kurs zaawansowany
 • Współczesne rozwiązania w implantologii i chirurgii przyzębia
 • Szwajcarski System Implantologiczny bez tajemnic
 • Postępy w chirurgii szczękowo- twarzowej
 • Piezoelectric Bone Surgery
 • Od mikro do makro w chirurgii stomatologicznej
 • Pionowa augmentacja
 • Eurodens- Ukończenie programu edukacyjnego
 • Euroden- Stabilizacja protez całkowitych
 • Konferencja naukowa III Śląskich Targów Stomatologicznych
 • All- Ceramics meets Implant Esthetics
 • Stomatologia polska u boku wejścia do Unii Europejskiej
 • Protetyka&Estetyka&Endodoncja
 • Nowy system bezpośrednich licówek
 • Gdy estetyka ma znaczenie
 • Implanty- możliwość odbudowy każdego rodzaju braków zębowych
 • Pozyskiwanie koncentratu płytki krwi za pomocą systemu PCCS
 • Kierunek szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi
 • Kurs protetyczny
 • Warsztaty z zastosowaniem oprogramowania DDS Implants
 • Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej
 • Implanty- Idea Sztuka Praktyka
 • Quintessence, Berlin
 • Piezochirurgia- nowy wymiar bezpieczeństwa i precyzji w chirurgii stomatologicznej
 • Piezochirurgia- nowy wymiar bezpieczeństwa i precyzji w chirurgii stomatologicznej
 • IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Zakres usług