513 013 222
510 090 088

lek.stom. Justyna Wichlińska

Specjalista protetyki stomatologicznej lek. stom. JUSTYNA WICHLIŃSKA

Założycielka i właścicielka Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Wichlińscy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1999. W 2010 roku  ukończyła z wyróżnieniem specjalizację z zakresu protetyki stomatologicznej. 

Jest osobą stale podnoszącą swoje kwalifikacje, dysponującą wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi szerokiego spektrum działań począwszy od implantów a kończąc na złożonych rekonstrukcjach protetycznych obejmujących rehabilitację  całej jamy ustnej.

Autorka artykułów publikowanych w czasopismach dedykowanych lekarzom stomatologom, takich jak "Stomatologia współczesna " , które jest jednym z pierwszych czasopism naukowo - zawodowych.

 

CERTYFIKATY:

 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu Specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej
 • Aktualne kierunki rozwoju protetyki stomatologicznej
 • Akademia Dawsona- Funkcjonalna okluzja
 • All - Ceramics meets Implant Esthetics
 • UKT- Zentrum fur Zahn
 • UKT- Zentrum fur Zahn
 • UKT- Zentrum fur Zahn
 • UKT- Zentrum fur Zahn
 • Stabilizacja protez całkowitych na podłożu protetycznym z zastosowaniem implantów i elastycznego podścielenia
 • Eurodens- Ukończenie programu edukacyjnego
 • Systemy artykulacyjne w praktyce klinicznej
 • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne
 • Implanty- mozliwość odbudowy każdego rodzaju braków zebowych
 • Okluzja- warsztat praktyczny
 • szyny okluzyjne- seminarium specjalistyczne
 • Pacjent bezzębny: stałe czy zdejmowane uzupełnienia protetyczne na implantach - seminarium specjalistyczne
 • Estetyczne i funkcjonalne odbudowy protetyczne na zębach naturalnych i implantach
 • Implanty- Idea, Sztuka, Praktyka
 • Dentsply Business Management Course
 • Gdy estetyka ma znaczenie

 

 

Zakres usług