513 013 222
510 090 088

SUKCES TERAPII FIBRYNĄ BOGATOPŁYTKOWĄ

Mija 6 miesiąc od pierwszego zabiegu chirurgicznego  z zastosowaniem u Pacjenta fibryny bogatopłytkowej jako autogenicznego materiału wypełniającego ubytek tkanek i ranę po ekstrakcji. Autologiczna fibryna uzyskana została poprzez pobranie krwi od Pacjenta. Następnie krew umieszczono w sterylnych probówkach a docelowo  w  wirówce medycznej. Uzyskany w tej procedurze materiał został wprowadzany przez lekarza w miejsca uszkodzonych tkanek.
Według oceny chirurga dr n.med. Jarosława Wichlińskiego zamierzony efekt został osiągnięty. Nastąpiła szybka i bardzo intensywna regeneracja utraconych tkanek. Pacjent przystąpi do kolejnych zaplanowanych procedur w tym do implantacji w miejscu utraconego zęba. Ogromne brawa dla Pacjenta, zespołu specjalistów oraz nowego osiągnięcia Stomatologii Regeneracyjnej jakim z pewnością jest wykorzystywanie fibryny bogatopłytkowej w leczeniu chirurgicznym.

Zakres usług