513 013 222
510 090 088

Technologie


TECHNOLOGIA JUTRA W CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I IMPLANTOLOGII WICHLIŃSCY 

 

SKANER TRIOS 3SHAPE

 

Wykonanie doskonałej pracy protetycznej w dużej mierze zależy od  precyzji procesu pobierania wycisku . Klasyczny wycisk pobierany przy użyciu łyżki wyciskowej obarczony jest dużym ryzykiem błędu ponieważ transportowany jest do laboratorium protetycznego gdzie technik odlewa z niego model gipsowy. Otrzymany model jest fundamentem pracy protetycznej, jednak wpływ zewnętrznych czynników pojawiających się w procesie jego powstania może rzutować na powstanie różnic w stosunku do faktycznego układu stomatognatycznego pacjenta.  W efekcie praca protetyczna nie będzie doskonała.

Ostatnie lata badań, rozwój technologii  i digitalizacja procesów medycznych przyczyniły się do opracowania nowej metody pobierania wycisku opartej na skanowaniu. W tym celu do pobrania wycisku zamiast klasycznej łyżki wypełnionej masą używamy skanera wewnątrzustnego Trios3shape.  Otrzymany w ten sposób wirtualny wycisk charakteryzuje się niebywałą dokładnością odwzorowania wynoszącą  6,9 +- 0,9 μm . Wycisk pobierany przy pomocy łyżki wyciskowej może charakteryzować się dokładnością odwzorowania dochodzącą do wartości 150 μm.  Różnica ta ma bezpośredni wpływ na jakość pracy protetycznej i tym samym zadowolenie pacjenta. Ponadto 100% pacjentów poddanych testom na Uniwersytecie w Bernie preferowało cyfrowy wycisk versus analogowy(pobierany przy użyciu łyżki wyciskowej i masy).

 

Skany szczęk są następnie przesyłane w formie pliku do laboratorium gdzie specjalne drukarki drukują model 3D.  Model jest bardzo dokładnym odzwierciedleniem stanu faktycznego, ponieważ czynniki mogące wpłynąć na jego zniekształcenia zostały maksymalnie ograniczone.

Zastosowanie skanera wewnątrzustnego to nie tylko perfekcyjne prace protetyczne ale również lepsze planowanie leczenia implantologicznego. Dodatkowe oprogramowanie- Implant Studio Planner, którym dysponuje już Centrum Stomatologii Wichlińscy, umożliwia przeprowadzenie "wirtualnej implantacji" . Dzięki temu narzędziu, implantolog może dokładniej określić rodzaj implantu i jego pozycje jeszcze przed zabiegiem. Jest to bardzo istotne w procesie leczenia implanto-protetycznego ponieważ decyduje o powodzeniu kolejnego etapu leczenia a więc precyzji wykonania pracy protetycznej.

 

JAK DZIAŁA SKANER WEWNĄTRZUSTNY I JAKA TECHNOLOGIA ZOSTAŁA W NIM ZASTOSOWANA?
3 Shape Trios jest bardzo dokładnym i prostym w obsłudze urządzeniem zaprojektowanym w celu edycji setek lub nawet tysięcy zdjęć 3D aż do uzyskania pożądanego wycisku w wersji 3D, niezbędnego w procesie  planowania i wykonania m.in. odbudowy protetycznej. 

 

 

KORZYŚCI DLA PACJENTA

Wycisk stomatologiczny pobierany jest w bardziej komfortowy sposób

Ergonomiczny kształt rękojeści skanera wspaniale redukuje lub nawet eliminuje dyskomfort związany z pobieraniem wycisku. Zastosowane w nim technologie pozwalają na skanowanie zębów pod dowolnym kątem ułożenia skanera, dzięki czemu skanowanie odbywa się w najdogodniejszej dla pacjenta pozycji.

Cyfrowe  pobieranie wycisku jest nieocenione u pacjentów cierpiących m.in. na odruch wymiotny pojawiający się w czasie pobierania wycisku przy pomocy łyżki wyciskowej. Skanowanie można przerwać w każdej chwili by następnie powrócić do niego w dogodnym dla Pacjenta czasie.

Czas leczenia jest znacznie krótszy

Skanowanie może trwać do 60 sekund. Pliki wygenerowane w czasie skanowania przesyłane są do laboratorium protetycznego w kolejnej minucie. Błędy związane z niedokładnością wycisku i koniecznością jego powtarzania zostały zminimalizowane. Nie ma dodatkowych wizyt a czas oczekiwania na odbudowę protetyczną zostaje maksymalnie zoptymalizowany.

Najwyższa precyzja w dopasowaniu koron protetycznych wydłuża ich żywotność!

Dokładność otrzymywanych skanów umożliwia wykonanie precyzyjnej odbudowy protetycznej. Idealnie wykonana odbudowa jest bardziej trwała oraz bardziej komfortowa w użytkowaniu.

Rekomendujemy skanowanie łuków zębowych skanerem wewnątrzustnym, ponieważ uzyskane w ten sposób pliki stają się nieocenioną dokumentacją na wypadek utraty naturalnych zębów i zamiaru uzyskania ich idealnego odwzorowania na drodze leczenia protetycznego. 

 

 

CERTYFIKOWANE IMPLANTY

Chcemy aby implanty stomatologiczne pozostały z naszymi Pacjentami na całe życie. Dlatego oferujemy tylko sprawdzony i certyfikowany system premium .

System Astra Tech EV oferuje implanty zbliżone do doskonałości dzięki kombinacji kilku kluczowych, unikalnych dla systemu cech, nazwanych przez producenta  BioManagement Complex.

Najważniejszym etapem w ewolucji implantów jest zapewnienie Pacjentom przewidywalnego i długotrwałego poziomu kości oraz dobrych efektów  estetycznych. 

Implanty AstraTech, wytwarzane są z komercyjnie czystego tytanu (Grade 4), posiadają rewelacyjne współczynniki  wytrzymałości na rozciąganie. Zostały poddane testom integralności mechanicznej stosując metody obciążenia. Implanty te są o 47% mocniejsze od swoich poprzedników. Próbie poddano też szczelność połączenia implantu z łącznikiem. Występowanie mikroprzecieków traktowane jest jako czynnik przyczyniający się do powstawania reakcji zapalnych w przylegających tkankach.  W wykonanych testach na implantach AstraTech EV nie stwierdzono mikroprzecieków.

Producent Systemu AstraTech przeprowadził kilkaset badań klinicznych we współpracy z naukowcami z całego świata. Badania prowadzone są przez cały czas a więcej na ich temat można przeczytać na stronie http://www.dentsplyimplants.pl/Science/Clinical-research/Clinical-research-Fully-sponsored-studies

TOMOGRAFIA  KOMPUTEROWA Z OBRAZOWANIEM 3D

Kluczowym znaczeniem w powodzeniu każdego leczenia jest postawienie prawidłowej diagnozy (Qui bene diagnostic bene curat).

Centrum posiada jednostkę Radiologia Stomatologiczna Wichlińscy i Bieszczad wyposażoną w nowoczesny tomograf komputerowy. Zastosowanie zaawansowanego systemu obrazowania  CS 8100 3D umożliwia wykonanie  precyzyjnych zdjęć 2D (zdjęcia pantomograficzne) i 3D (tomografia komputerowa wiązki stożkowej) charakteryzujących się wysoką jakością i wiernością uzyskanych badań.

Uzyskane skany pozwalają  uchwycić  dokładnie wszystkie istotne aspekty anatomiczne takie jak  ustawienia i budowa zębów, przebieg kanałów nerwowych, ocenę stawów skroniowo-żuchwowych, stan zatok szczękowych itd.

Pozwala to na dokładne zaplanowanie zabiegów z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, protetyki oraz ortodoncji.

Dokładne zaplanowanie leczenie przy użyciu obrazowania 3D przekłada się bezpośrednio na korzyści dla Pacjenta ponieważ podnosi w sposób znaczący bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów, poprawia ich rokowanie i skraca czas.

 

MONITOROWANIE PROCESÓW STERYLIZACJI

Wszystkie  cykle procesów sterylizacji przeprowadzanych w Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Wichlińscy są kontrolowane i monitorowane. Dzięki zachowaniu najwyższych standardów zapewniamy naszym Pacjentom  100% pewność,  że wszystkie wykorzystywane narzędzia są aseptyczne. Komputerowa rejestracja i kontrola parametrów każdego sterylnego pakietu gwarantuje ich jakość. Nie ma tu miejsca na pomyłki,  ponieważ szczegółowe dane dotyczące cyklu sterylizacji są skanowane przy pomocy czytnika kodu z opakowania narzędzi i ewidencjonowane każdorazowo w kartotece Pacjenta.

REKUPERACJA

Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Wichlińscy to nowoczesny kompleks stomatologiczno-diagnostyczny wyposażony w system rekuperacji powietrza. Technologia ta zapewnia Pacjentom przebywającym w naszym Centrum stały dostęp do świeżego powietrza, również zimą, bez zewnętrznego ogrzewania powietrza. W okresie letnim wszystkie pomieszczenia są schładzane poprzez system klimatyzacji.  Dzięki temu zapewniamy naszym Pacjentom komfort cieplny. Rekuperacja  jest procesem odzysku ciepła, dzięki niej zużywa się mniej energii na ogrzewanie i tym samym ograniczamy ingerencję w środowisko naturalne.

ATESTOWANE MATERIAŁY

Leczenie w Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii wykonywane jest w oparciu o atestowane materiały najlepszych producentów. Stosowane produkty posiadają aktualne karty charakterystyk, zgodne z obowiązującymi normami  oraz przepisami BHP co gwarantuje bezpieczeństwo ich używania.  

 

Zakres usług