513 013 222
510 090 088

UTRATA ZĘBA NIE MUSI BYĆ PROBLEMEM

Straciłeś ząb? Zaplanuj z nami implant!
Nawigacja komputerowa to nowoczesna technologia która umożliwia lekarzowi precyzyjne zaplanowanie zabiegu implantacji. Zabieg staje się bardziej przewidywalny, co pozwala uniknąć wielu niepożądanych powikłań. Technika ta umożliwia wprowadzanie implantów z dokładnością do 0,1 mm w pozycji ustalonej przed zabiegiem w obrazie 3D na ekranie komputera. 
Nawigacja komputerowa wykorzystywana jest zarówno przy wszczepianiu pojedynczego implantu, jak i przy mnogich implantacjach.

Zakres usług