Menu button

Zdjęcia przed i po leczeniu

Stan po złamaniu zęba 11 oraz stan po przyklejeniu złamanego odłamu.

Uszkodzenie zębów na skutek starcia i erozji oraz stan po rekonstrukcji protetycznej koronami pełnoceramicznymi.

Stan po zakończonym leczeniu ortodontycznym (liczne otwarte przestrzenie międzyzębowe) oraz stan po zamknięciu przestrzeni międzyzębowych materiałem kompozytowym.

Stan po złamaniu zębów 12,11,21,22 w wyniku urazu oraz stan po zakończonym leczeniu- odbudowy kompozytowe.

Liczne otwarte przestrzenie międzyzębowe (widok z prawej strony) oraz stan po zamknięciu przestrzeni międzyzębowych materiałem kompozytowym.

Liczne otwarte przestrzenie międzyzębowe oraz stan po zamknięciu przestrzeni międzyzębowych materiałem kompozytowym.

Stan po złamaniu zęba 21 oraz stan po odbudowie zęba materiałem kompozytowym i wzmocnieniu włóknem szklanym.

Stan po usunięciu zęba 11 oraz stan po odtworzeniu braku zębowego koroną na implancie.

Stan po utracie zęba 22 oraz stan po odtworzeniu braku zębowego mostem niekonwencjonalnym (na włóknie szklanym – rozwiązanie tymczasowe).

Liczne poddziąsłowe ubytki próchnicowe oraz stan po odbudowie kompozytowej (wspomagane leczeniem mikrochirurgicznym).

Stan przed leczeniem implanto-protetycznym oraz stan po leczeniu implanto-protetycznym.

Stan po złamaniu zęba 22 oraz stan po odbudowie bezpośredniej kompozytem ze wzmocnieniem włóknem szklanym (rozwiązanie tymczasowe).

Poprawa estetyki poprzez zastosowanie licówek pełnoceramicznych. Stan przed oraz po leczeniu.

Stan przed leczeniem implantologicznem oraz stan po wykonaniu korony pełnoceramicznej na implancie.

Stan przed leczeniem i po leczeniu implantologicznym z zastosowaniem implantokorony pełnoceramicznej.