Menu button

Nawigacja
w implantologii

Narzędzie umożliwiające lekarzowi precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegu implantacji.

nawigacja w implantologii

Jak działa?

Jest to program komputerowy pozwalający połączyć skany wewnątrzustne pacjenta z badaniem tomografii komputerowej (cbct). Lekarz planuje w 3D położenia implantów, dobiera ich kształt i rozmiar. W oparciu o plan drukowany  jest SZABLON CHIRURGICZNY

Czym jest szablon chirurgiczny?

Jednorazowe narzędzie chirurgiczne ( wydrukowane z biokompatybilnej żywicy) pozwalające na precyzyjne wprowadzenie implantów zębowych.

System nawigacji komputerowej pozwala zaplanować
wirtualnie całą pracę protetyczną od założenia
implantu do finalnej odbudowy protetycznej włącznie

System nawigacji –
Najważniejsze korzyści
dla Pacjenta

  • Implantacje w trudnych warunkach anatomicznych (dokładność do 0,1 mm) 

 

  • Zmniejszenie do minimum konieczności odbudowy kości przed implantacją, oszczędność czasu i pieniędzy. 

 

  • Zmniejszenie rozległości zabiegu i czasu gojenia (MINIMALNA INWAZYJNOŚĆ!) 

 

  • Wzrost efektywności i przewidywalności leczenia 

 

  • Zwiększenie bezpieczeństwa zabiegu 

 

  • Zmniejszenie możliwych powikłań 

 

  • Skrócenie  czasu zabiegu 

 

  • Możliwość oddania tymczasowej pracy protetycznej podczas zabiegu implantacji 

 

  • Przydatność w pojedynczych lub mnogich implantacjach 

 

  • Możliwość zaplanowania prac przykręcanych ( eliminacja cementu- częstej przyczyny stanów zapalnych)

Planowanie leczenia implantoprotetycznego
odbywa się z użyciem programu Implant Studio Practice