Menu button

Planowanie Leczenia

Planowanie leczenia stomatologicznego to jeden z najważniejszych etapów terapii. Leczenie stomatologiczne jest nierzadko złożonym i długotrwałym procesem a jego celem jest uzyskanie zdrowia jamy ustnej oraz efektywnego funkcjonowania całego układu stomatognatycznego. Nie bez znaczenia
pozostaje kwestia wysokiej estetyki uśmiechu. Aby osiągnąć zamierzony cel leczenia niezbędne jest określenie jego zakresu, kosztów oraz oczekiwań pacjenta względem efektu końcowego. Plan leczenia określa indywidualny, szczegółowy i kompleksowy harmonogram zabiegów. Definiuje zakres prac niezbędnych do wykonania, aby uzyskać stan całkowitego wyleczenia zębów i tkanek otaczających.

OD PIERWSZEGO SPOTKANIA DO ZDROWEGO UŚMIECHU
CZYLI ŚCIEŻKA PACJENTA W STOMATOLOGII WICHLIŃSCY

 

Wizyta konsultacyjna- ogólna

Kluczowa w planowaniu jest wizyta konsultacyjna. W jej trakcie wykonujemy konieczne badania: Badanie podmiotowe( tzw. wywiad) mający na celu ocenę stanu zdrowia pacjenta, analizujemy wypełniony przez pacjenta Kwestionariusz Stanu Zdrowia. Ponadto pacjent poddawany jest badaniu przedmiotowemu, w czasie którego dokonujemy oceny higieny, stanu przyzębia, stanu dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, stwierdzamy obecność braków zębowych oraz badamy staw skroniowo żuchwowy.
Jeśli zajdzie taka konieczność wykonujemy bądź zlecamy badania dodatkowe.

Wizyta konsultacyjna- specjalistyczna

Konsultacja specjalistyczne przeznaczona jest dla pacjentów mających braki zębowe lub znaczne ubytki tkanek twardych zębów, których nie można odbudować poprzez leczenie zachowawcze (np. wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym). Celem konsultacji specjalistycznej jest zebranie przez lekarza prowadzącego jak największej ilości informacji niezbędnych do opracowania kompleksowego planu leczenia, który umożliwi przywrócenie naturalnych funkcji żucia. Zwykle pod koniec wizyty konsultacyjnej lekarz prowadzący przedstawia pacjentowi plan leczenia. Może się jednak zdarzyć, że do opracowania kompleksowego planu leczenia będzie konieczna dodatkowa konsultacja, zebranie konsylium lekarskiego lub jeszcze niedostępne wyniki dodatkowych badań. W takich sytuacjach, plan leczenia zostaje przedstawiony w późniejszym terminie.

Badania

Badanie radiologiczne OPG (ortopantomograficzne )jest badaniem podstawowym mającym na celu radiologiczna ocenę stanu układu stomatognatycznego. Może być zastąpione badaniem Tomografii Komputerowej Wiązki Stożkowej (CBCT- Cone- Beam Computed Tomography) w przypadku gdy obejmuje ono szczękę i żuchwę. ( WIĘCEJ)

Tomografia komputerowa – najbardziej precyzyjne badanie radiologiczne w ujęciu 3D. Wg. wytycznych zgodnych z regułą ALARA (As Low As Reasonably Achievable) w przypadku planowania leczenia wielospecjalistycznego można wykonać w początkowym etapie diagnostyki jedno badanie CBCT szczęki i żuchwy, które jest źródłem potrzebnej informacji dla wszystkich specjalistów (chirurga implantologa, protetyka, ortodonty, periodontologa, endodonty). Badanie CBCT powinno stosować się obligatoryjnie w przypadku planowania leczenia implantologicznego. Pozwala ono ocenić w bardzo precyzyjny sposób ilość i jakość kości w rejonie implantacji oraz określić położenie zębów sąsiednich (odległości między korzeniami zębów sąsiednich), ważnych struktur anatomicznych (np. pęczki naczyniowo nerwowe, zatoki szczękowe, jama nosa). Dzięki temu badaniu można ocenić także stan uzębienia, ilość zębów, stan tkanek twardych zębów (np. stwierdzić próchnicę), obecności zmian zapalnych w kości w tym zmian okołowierzchołkowych, pozwala dokonać oceny stanu przyzębia oraz wykryć stany chorobowe o charakterze np. parodontozy a to z kolei istotnie wpływa na planowanie leczenia implantologicznego.

Technologie 3D- Skanowanie

Skanowanie skanerem TRIOS 3SHAPE pozwala na bezdotykowe pobranie wirtualnego wycisku zębów i tkanek miękkich jamy ustnej. Jest całkowicie bezbolesne , nieszkodliwe, szybkie i precyzyjne. Dzięki skanowaniu uzyskujemy wierny obraz stanu uzębienia pacjenta.(WIĘCEJ)

Cyfrowe pobieranie wycisku jest nieocenione u pacjentów cierpiących m.in. na odruch wymiotny pojawiający się w czasie pobierania wycisku przy pomocy łyżki wyciskowej. Skanowanie można przerwać w każdej chwili, by następnie powrócić do niego w dogodnym dla pacjenta czasie. Rekomendujemy skanowanie łuków zębowych skanerem wewnątrzustnym już w trakcie pierwszych wizyt w Klinice, ponieważ uzyskane w ten sposób pliki stają się nieocenioną dokumentacją na wypadek utraty naturalnych zębów i zamiaru uzyskania ich idealnego odwzorowania na drodze leczenia protetycznego.

Wirtualna implantacja

Oprogramowanie Implant Studio Planner, którym dysponuje Stomatologia Wichlińscy, umożliwia przeprowadzenie „wirtualnej implantacji”. Dzięki temu narzędziu, implantolog może dokładniej określić rodzaj implantu i jego pozycje jeszcze przed zabiegiem. Jest to bardzo istotne w procesie leczenia implanto-protetycznego ponieważ decyduje o powodzeniu kolejnego etapu leczenia, a więc precyzji wykonania pracy protetycznej.
(WIĘCEJ)

Profesjonalna
higienizacja jamy ustnej

Jedną z form zapobiegania chorobom jamy ustnej jest higienizacja, czyli wykonanie skalingu, piaskowania, polishingu oraz fluoryzacji. Dlaczego higienizacja a zwłaszcza skaling są tak ważne przed rozpoczęciem leczenia?
Ponieważ ich wykonanie zwiększa skuteczność leczenia poprzez eliminowanie szkodliwych drobnoustrojów z jamy ustnej. Po terapii higienistka przeprowadza z pacjentem instruktaż higieny. Dbałość pacjenta o właściwą higienę jamy ustnej ma znaczący wpływ na powodzenie leczenia. Higienistka pomaga w doborze odpowiednich produktów do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej.
W Stomatologii Wichlińscy zabiegi profesjonalnej higienizacji jamy ustnej wykonywane są wyłącznie przez dyplomowane higienistki. W celu zmniejszenia szans na rozwój chorób w obrębie jamy ustnej zalecamy pacjentom regularne zabiegi higienizacyjne- zwykle co 6 miesięcy. (WIĘCEJ)

Rozpoczęcie leczenia
według ustalonego
planu i pomoc
Opiekuna Pacjenta

Przechodzimy do realizacji ustalonego planu leczenia. Ustalamy harmonogram wizyt. Proces leczenia w Stomatologii Wichlińscy jest wspierany przez Opiekuna Pacjenta. Osoba ta oferuje pacjentom wsparcie emocjonalne, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia oraz finansowania. Koordynuje terminy wizyt. Pacjenci mają możliwość skontaktowania się z Opiekunem Pacjenta na każdym etapie leczenia.