lek. stom.

Daniel Bieszczad

W latach 1999-2004 student Collegium Medicum Uniwerstytetu Jagiellońskiego- Wydział Lekarski Oddział Stomatologii. W latach 2003-2004 przynależność do Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Autor licznych prac naukowych z zakresu mikrochirurgii, endodoncji oraz stomatologii estetycznej. Stale pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na licznych kursach i szkoleniach krajowych jak i międzynarodowych. Szczególne zainteresowania to: endodoncja, stomatologia odtwórcza minimalnie inwazyjna, mikrochirurgia z implantologią. Od 2005 związany z Centrum Stomatologii, gdzie pełni funkcję Dyrektora Medycznego.