dr n. med.

Ewa Michalak

Specjalista periodontologii.

W 2012 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W 2019 roku obroniła pracę doktorską „Wpływ niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia na poziom neopteryny u osób palących i niepalących tytoń” oraz zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Periodontologii. Od 2013 roku pracuje na Katedrze Periodontologii i Patologii jamy Ustnej CM UJ, prowadząc zajęcia ze studentami stomatologii i wydziału lekarskiego.

W Stomatologii Wichlińscy zajmuje się leczeniem periodontologicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii (EFP) oraz Polskiego Towarszystwa Stomatologii Laserowej (PTSL).