dr n. med.

Jarosław Wichliński

Właściciel Kliniki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie w roku 1999.W latach 2001-2008 asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej CMUJ w Krakowie prowadzący zajęcia kliniczne ze studentami stomatologii. 
Autor wielu publikacji naukowych w tym kilku z listy filadelfijskiej (ISI Master Journal List). Wykonawca kilku klinicznych programów naukowych z zakresu chirurgii zabiegowej. Opiekun studenckiego koła naukowego.
W roku 2007 ukończył z wyróżnieniem specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Uzyskał z wyróżnieniem ( summa cum laude) w roku 2016 stopień doktora nauk medycznych w PUM w Szczecinie na podstawie pracy: „Badania nad zasadnością stosowania klindamycyny jako osłony antybiotykowej w chirurgii dolnego zęba mądrości u osób ogólnie zdrowych”.
W 2017 roku w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej CEDE, wygłosił autorski wykład „ Porozmawiajmy o antybiotykach. Za i przeciw.”
Wykonuje specjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.Stale podnoszący swoje kwalifikacje na kursach krajowych i zagranicznych.
Laureat plebiscytu Lekarz Roku 2015. Laureat plebiscytu Dentysta Roku 2018.

pl_PLPolish