dr n. med.

Katarzyna Wąsacz

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego oraz studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończonych obroną pracy doktorskiej w dziedzinie periodontologii. Odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Medycznym w Graz. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki przed- i podyplomowej lekarzy dentystów w zakresie periodontologii. Autorka publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach stomatologicznych. Praktykuje nowoczesną stomatologię opartą na dokładnej diagnostyce, przywiązując szczególną wagę do jakości przeprowadzanego leczenia oraz dobrej komunikacji z pacjentem. Zabiegi wykonuje w powiększeniu. Nieustannie rozwija swoje umiejętności głównie w zakresie stomatologii odtwórczej oraz periodontologii. 

pl_PLPolish