Menu button

Protetyka
stomatologiczna

Cyfryzacja stomatologii sprawia, że współczesna protetyka umożliwia prawidłowe odtworzenie warunków zgryzowych Pacjenta. Tworzone dzisiaj odbudowy protetyczne takie jak korony, licówki, mosty czy protezy, charakteryzowane są w taki sposób, aby spełnić oczekiwania Pacjenta względem estetyki.

Zajmuje się rekonstrukcją tkanek twardych zębów, brakujących zębów, poprawą i odtwarzaniem funkcji żucia. W naszych klinikach stosujemy wszystkie współczesne rozwiązania protetyczne.

W Stomatologii Wichlińscy stawiamy na ciągły rozwój i zaawansowane technologie. Większość przypadków braków zębowych można odtworzyć wykonując leczenie implantologiczne wsparte nowymi technologiami.

Więcej

protetyka stomatologiczna

Stałe uzupełnienia
protetyczne

Licówka

Korona

Most

porcelana

Najczęściej stosowanym materiałem jest porcelana
na podbudowie metalowej
i bezmetalowej

Prace bezmetalowe:

Wysoka estetyka

Dobra integracja odbudowy protetycznej

z tkankami otaczającymi

Trwały efekt estetyczny w zakresie tkanek miękkich

Mniej artefaktów w przypadku konieczności wykonania RNM lub CT

Brak metalu – biozgodność z płynami ustrojowymi, mniejsze ryzyko alergii

Ruchome uzupełnienia
protetyczne

Uzupełnienia wyjmowane stosujemy, gdy pacjent traci wiele zębów lub ich jakość nie pozwala na zastosowanie uzupełnień stałych.

Rodzaje protez ruchomych:

Protezy szkieletowe

• Klamrowe

• Bezklamrowe

• Teleskopowe

Protezy całkowite

Protezy bezklamrowe
zalety

Wysoka estetyka (brak widocznych klamer)

Doskonałe utrzymanie na podłożu

Możliwość utrzymania wysokiej higieny

protezy teleskopowe zalety

Protezy teleskopowe
zalety

Wykorzystują zęby o gorszym rokowaniu, a poprzez działanie szynujące poprawiaja kondycję zębów

Warunkują dobre utrzymanie protez w jamie ustnej nawet przy niewielu zębach pacjenta

Bardzo dobra estetyka protez

Możliwość zastosowania takiej protezy przy połączeniu uzębienia resztkowego tj. małej ilości zębów z wprowadzeniem implantu/implantów

Więcej

Redukcja płyty podniebiennej protezy a nawet zastosowanie protez bez płyty tzw. ruchomego mostu.

W naszych gabinetach od lat stosujemy protezy
teleskopowe z dużym powodzeniem!

 

Implantoprotetyka znacznie
poszerza możliwości
konwencjonalnej
protetyki

Wykonujemy leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem systemu premium Astra Tech EV.

Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości oryginalne komponenty implantologiczne.

Wszystkie łączniki implantologiczne Atlantis są indywidualnie projektowane dla pacjenta.

Nowoczesne cyfrowe technologie (m.in. skanowanie wewnątrzustne, komputerowe planowanie implantacji czy wykonania odbudowy protetycznej, dobór koloru przy użyciu spektrofotometru i skanera wewnątrzustnego) są dużym wsparciem leczenia implantoprotetycznego i zapewniają jego lepsze efekty.

Zarówno stosowane implanty jak i indywidualne łączniki implantologiczne posiadają dożywotnią gwarancję
producenta.

Dlaczego my?

Lekarze specjaliści

Wieloletnie doświadczenie kliniczne

Pełen zakres usług protetycznych

Wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny

Cyfrowe technologie (skaner wewnątrzustny – Trios 3shape, spektrofotometry- Spectroshade)

Zakres usług

Leczenie implantoprotetyczne w pełnym zakresie

Korony i mosty pełnoceramiczne (wysoka estetyka i biozgodność)

Licówki pełnoceramiczne

Korony i mosty frezowane metaloceramiczne

Uzupełnienia wyjmowane bezklamrowe

Uzupełnienia wyjmowane oparte na koronach teleskopowych

Protezy całkowite